Wytyczne dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów

przeprowadzanych w celu uzyskania certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MATRIZ, www.matriz.org)

Wytyczne organizacji i przebiegu

egzaminów certyfikacyjnych TRIZ

Wytyczne organizacji i przebiegu zdalnych egzaminów

przeprowadzanych w celu uzyskania certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, www.matriz.org)

Wytyczne organizacji i przebiegu

zdalnych egzaminów certyfikacyjnych TRIZ

Procedura sprawdzania egzaminów certyfikacyjnych MATRIZ

Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska

Procedura sprawdzania egzaminów

certyfikacyjnych MATRIZ

Procedura odwoływania się od wyniku egzaminu poprawkowego

przeprowadzonego w celu uzyskania certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, www.matriz.org)

Procedura odwoływania się

od wyniku egzaminu poprawkowego

Wytyczne szkoleń oraz certyfikacji MA TRIZ

Oficjalne wymogi programu szkoleń dla kandydatów na specjalistów 1, 2 i 3 stopnia Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ).

Wytyczne dla szkoleń i certyfikacji

publikowane na stronie MA TRIZ w j. angielskim