Wytyczne organizacji i przebiegu zdalnych egzaminów

przeprowadzanych w celu uzyskania certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, www.matriz.org)

Wytyczne organizacji i przebiegu

zdalnych egzaminów certyfikacyjnych TRIZ

Wytyczne szkoleń oraz certyfikacji MA TRIZ

Oficjalne wymogi programu szkoleń dla kandydatów na specjalistów 1, 2 i 3 stopnia Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ).

Wytyczne dla szkoleń i certyfikacji

publikowane na stronie MA TRIZ w j. angielskim