Wytyczne szkoleń oraz certyfikacji na 1, 2 i 3 stopień MA TRIZ

Oficjalne wymogi programu szkoleń dla kandydatów na specjalistów 1, 2 i 3 stopnia Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ).

Wytyczne dla szkoleń i certyfikacji

publikowane na stronie MA TRIZ w j. angielskim

Wytyczne dla szkoleń i certyfikacji

publikowane na stronie MA TRIZ w j. polskim