Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

TRIZ to nauka pozwalająca nie tylko identyfikować i rozwiązywać zadania twórcze z dowolnej dziedziny wiedzy, ale również rozwijać innowacyjne myślenie i cechy osobowości twórczej. Często podstawą rozwiązania innowacyjnego zadania jest, na pierwszy rzut oka, „szalony” pomysł. TRIZ pozwala nie tylko być przygotowanym na takie „szalone” pomysły, ale również generować je.

Funkcje TRIZ

 • systemowe rozwiązywanie dowolnie skomplikowanych zadań twórczych i innowacyjnych bez wykorzystania mało efektywnej metody prób i błędów;
 • prognoza rozwoju systemów technicznych pozwalająca na uzyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań;
 • rozwój cech twórczej osobowości (wyobraźni, myślenia oraz twórczych zespołów);
 • wykrywanie problemów w istniejących i rozwijających się systemach technicznych i nie tylko;
 • rozwiązywanie zadań naukowych i badawczych;
 • wykrywanie problemów i przyczyn awarii systemów technicznych;
 • maksymalizacja efektywnego wykorzystanie istniejących zasobów;
 • obiektywna ocena (wprowadzanych) rozwiązań;
 • usystematyzowanie wiedzy.

Zadania TRIZ

 • obniżenie kosztów produkcji;
 • obniżenie kosztów technologicznych;
 • obniżenie kosztów technologicznych;
 • poprawa jakości produktu;
 • ułatwienie pracy twórczej;
 • wykrycie i usunięcie awarii systemów technicznych;
 • poszukiwanie nieszablonowych pomysłów;
 • identyfikacja i rozwiązanie codziennych oraz niestandardowych problemów;
 • wybór perspektywicznych kierunków rozwoju techniki i technologii oraz obniżenie nakładów na ich opracowanie i produkcję;
 • rozwój twórczego myślenia;
 • kształtowanie twórczej osobowości i zespołów.