Stowarzyszenie w strukturach MA TRIZ

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w strukturach MA TRIZ oraz bierze udział w corocznych konferencjach TRIZFest.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska jest członkiem Zarządu MA TRIZ czynnie uczestnicząc w jego pracach.

Lista podmiotów zarejestrowanych w MA TRIZ

Pozycja 19.

Certyfikat MA TRIZ

potwierdzający członkostwo w stowarzyszeniu