Szkolenie TRIZ

Pragmatyczne innowacje na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań
dla kandydatów na 1 poziom certyfikacji MA TRIZ

Szkolenie z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie na podstawie wytycznych oraz zgodne z wymogami MA TRIZ.

 • stacjonarna (opcja, usługa do wyboru dla grup zorganizowanych)
 • zdalna w czasie rzeczywistym
 • mieszana (opcja, usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
 • menadżer i inżynier rozwoju,
 • kierownik i inżynier działu B+R,
 • specjalista 6Sigma, Lean, QFD, DFSS,
 • specjalista planowania strategicznego,
 • inżynier i pracownik techniczny,
 • pracownik naukowy i student, głównie kierunków technicznych,
 • rzecznik patentowy,
 • pracownik Centrów Transferu Technologii i Parków Technologicznych,
 • urzędnik łączący obszary nauki i biznesu.

Minimum 5 osób
Maksimum 15 osób

42 godz. zegarowe = 56 godz. lekcyjne (32x45min.)

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – uzyskanie wiedzy na poziomie specjalizacji 1. poziomu MA TRIZ.

Zapoznanie z fundamentalnymi zasadami innowacji oraz podstawowymi narzędziami współczesnej TRIZ wykorzystywanymi w sytuacji wyzwania innowacyjnego.

Realizacja usługi prowadzi do rozwoju kompetencji w zakresie sprawnego i efektywnego rozwiązywania problemów:

 • nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie sprawnego tworzenia optymalnych rozwiązań innowacyjnych (generowania pomysłów)
 • efektywnej komunikacji językiem funkcji.

Uczestnik poznaje podstawowe narzędzia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań w zakresie innowacji produktowej. Uczestnik jest w stanie samodzielnie:

 • przeanalizować system techniczny, w uporządkowany sposób przedstawić informacje o analizowanym systemie, wskazać jego wady funkcyjne i zaproponować trzy strategie ulepszenia produktu.
 • zidentyfikować i logicznie uzasadnić ukryte przyczyny wad systemów technicznych.
 • przedstawić model problemu technicznego w formie funkcji i w formie sprzeczności (technicznej i fizycznej).
 • wykorzystać narzędzia rozwiązywania problemów technicznych.
 • efektywnie komunikować wprowadzane zmiany jasnym i jednoznacznym językiem funkcji.

Uczestnik trzymuje narzędzia (wiedzę) wspomagające elastyczne myślenie i ułatwiające  kreatywne wychodzenie poza wyuczone schematy postępowania – narzędzia najlepszych praktyk wynalazczych.

Podniesienie efektywności pracy zespołów B+R poprzez:

 • skrócenie czasu pracy nad rozwiązywaniem problemów innowacyjnych;
 • ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem prac w projektach innowacyjnych;
 • zwiększenie liczby pozyskiwanych patentów.

W cenie usługi. Możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu pod warunkiem wniesienia pełnej opłaty, uczestnictwa w zajęciach oraz wyrażenia niezbędnych zgód RODO.

 

MA TRIZ

MA TRIZ to jedyna organizacja wydająca certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia po pozytywnym zaliczeniem egzaminu przeprowadzanego przez akredytowanych trenerów i podmioty. W Polsce egzaminy przeprowadza Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska mające umocowanie w strukturach MA TRIZ.

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzymuje dyplom jego ukończenia uzyskując prawo do  przystąpienia do egzaminu. Po wyrażeniu zgód RODO i jego zaliczeniu, imię, nazwisko oraz afiliacja uczestnika ujawniane są w Krajowym Rejestrze Specjalistów TRIZ przy Stowarzyszeniu Naukowo-Przemysłowym TRIZ Polska oraz do 90 dni w międzynarodowej bazie specjalistów MA TRIZ. Certyfikaty w wersji papierowej dostarczane są uczestnikom bezpośrednio z MA TRIZ, USA.

www.trizpolska.org
www.matriz.org

 

 • ćwiczenia indywidualne oraz w zespołach – analiza rzeczywistych zadań odtajnionych do celów szkoleniowych.
 • prace domowe oraz symulacja dojścia do innowacyjnego rozwiązania – sprawdzające umiejętność samodzielnego:
 • przeprowadzenia analizy funkcyjnej produktu na podanych przykładach,
 • formułowania sprzeczności i jej rozwiązania z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi rozwiązywania sprzeczności i generowania pomysłów rozwiązań.

 

Pisemny egzamin certyfikacyjny składający się z dwóch części:

 • zestawu 20 pytań testowych na zakończenie szkolenia – sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu podstawowych narzędzi innowacji produktowej i modelowania problemów technicznych.
 • 2 zadań – sprawdzających:
 • praktyczną umiejętność przeprowadzenia analizy funkcyjnej produktu na przykładowym systemie technicznym,
 • praktyczną umiejętność konstruowania modelu problemu technicznego w formie sprzeczności na podstawie zadania tekstowego – przeformułowanie informacji oraz wykorzystanie narzędzi rozwiązywania problemów przedstawionych w formie sprzeczności.
 1. Trener TRIZ, certyfikowany specjalista 3. poziomu MA TRIZ.
  • 19 lat doświadczenia zawodowego w obszarze organizacji produkcji przemysłowej.
  • 7 lat praktyki w zakresie TRIZ.
  • 3 lata prowadzenia szkoleń na 1. poziom certyfikacji MA TRIZ.
  • 30 przeprowadzonych szkoleń i warsztatów.
  • 300 przeszkolonych osób.
  • 1 napisany podręcznik nt. metodyki TRIZ.
  • 2022 – Certyfikat Innovation Master TriS Europe Innovation Academy, poziom 2.
  • 2017 – Certyfikat MA TRIZ 3. Stopnia.
  • 2011/2012- cykl szkoleń Six Sigma (zdany egzamin na stopień Black Belt).
  • 2005-2006 – szkolenie SAP (Power User w obszarze MM, SD i PP).
  • 2001 – cykl szkoleń z zarządzania projektami.

   

 2. Trener TRIZ, certyfikowany specjalista 3. poziomu MA TRIZ.
  • 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rozwoju nowego produktu R&D.
  • 50 zrealizowanych projektów R&D.
  • 70 przeprowadzonych warsztatów i szkoleń.
  • Ponad 1500 uczestników w autorskich programach.
  • 1 napisany podręcznik nt. metodyki TRIZ.
  • 2022 – Certyfikat Innovation Master TriS Europe Innovation Academy, poziom 2.
  • 2017 – Certyfikat Guided Brainstorming Professional.
  • 2016 – Certyfikat MATRIZ 3. poziom.
  • 2015 – Certyfikat Powerfull Bussiness Presentations.
  • 2014 – Certyfikat DOOR Techniki Prezentacji.
  • 2013 – Certyfikat Managing Projects George Washington University.
  • 2012 – Certyfikat TRIZ Champion Oxford Creativity.

Cena netto: 6 500,00 + 23% VAT = 7 475,00

(Zajęcia w formule stacjonarnej odbywają się w czasie 3+3 dni + egzamin zdalny)

Dzień 1, 8 godzin dydaktycznych (45 minut) podzielonych przerwami 10 minutowymi:

 • Powitanie, informacje organizacyjne, omówienie narzędzi zdalnych
 • TRIZ – wprowadzenie
 • TRIZ – wprowadzenie
 • TRIZ – wprowadzenie
 • TRIZ – wprowadzenie
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu

Dzień 2, 8 godzin dydaktycznych (45 minut) podzielonych przerwami 10 minutowymi:

 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu

Dzień 3, 8 godzin dydaktycznych (45 minut) podzielonych przerwami 10 minutowymi:

 • Analiza Łańcucha Przyczynowo-Skutkowego
 • Analiza Łańcucha Przyczynowo-Skutkowego
 • Trimming
 • Trimming
 • Sprzeczność Techniczna
 • Sprzeczność Techniczna
 • Sprzeczność Techniczna
 • Sprzeczność Techniczna

Dzień 4, 8 godzin dydaktycznych (45 minut) podzielonych przerwami 10 minutowymi:

 • Sprzeczność Fizyczna
 • Sprzeczność Fizyczna
 • Sprzeczność Fizyczna
 • Sprzeczność Fizyczna
 • Wstęp do wiedzy o zasobach
 • egzamin pisemny
 • egzamin pisemny
 • omówienie egzaminu, zakończenie

Dzień 1 ćwiczeń: 8 godzin dydaktycznych (45 minut) podzielonych przerwami 10 minutowymi.

 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu
 • Analiza Funkcyjna Produktu

Dzień 2 ćwiczeń: 8 godzin dydaktycznych (45 minut) podzielonych przerwami 10 minutowymi.

 • Analiza Łańcucha Przyczynowo-Skutkowego
 • Analiza Łańcucha Przyczynowo-Skutkowego
 • Analiza Łańcucha Przyczynowo-Skutkowego
 • Analiza Łańcucha Przyczynowo-Skutkowego
 • Trimming
 • Trimming
 • Trimming
 • Trimming

Dzień 3 ćwiczeń: 8 godzin dydaktycznych (45 minut) podzielonych przerwami 10 minutowymi.

 • Sprzeczność Techniczna
 • Sprzeczność Techniczna
 • Sprzeczność Techniczna
 • Sprzeczność Techniczna
 • Sprzeczność Fizyczna
 • Sprzeczność Fizyczna
 • Sprzeczność Fizyczna
 • Sprzeczność Fizyczna

Dzień 1-4 – teoria:

09:00   09:45   zajęcia (wykład przy współdzielonym ekranie, rozmowa, quizy, ćwiczenia indywidualne i w grupach)
09:45   09:55   przerwa
09:55   10:40   zajęcia (wykład przy współdzielonym ekranie, rozmowa, quizy, ćwiczenia indywidualne i w grupach)
10:40   10:50   przerwa
10:50   11:35   zajęcia (wykład przy współdzielonym ekranie, rozmowa, quizy, ćwiczenia indywidualne i w grupach)
11:35   11:45   przerwa
11:45   12:30   zajęcia (wykład przy współdzielonym ekranie, rozmowa, quizy, ćwiczenia indywidualne i w grupach)
12:30   12:40   przerwa
12:40   13:25   zajęcia (wykład przy współdzielonym ekranie, rozmowa, quizy, ćwiczenia indywidualne i w grupach)
13:25   13:35   przerwa
13:35   14:20   zajęcia (wykład przy współdzielonym ekranie, rozmowa, quizy, ćwiczenia indywidualne i w grupach)
14:20   14:30   przerwa
14:30   15:15   zajęcia (wykład przy współdzielonym ekranie, rozmowa, quizy, ćwiczenia indywidualne i w grupach)
15:15   15:25   przerwa
15:25   16:10   zajęcia (wykład przy współdzielonym ekranie, rozmowa, quizy, ćwiczenia indywidualne i w grupach)

Dzień 1-3 ćwiczeń praktycznych:

09:00   09:45   zajęcia (rozmowa przy współdzielonym ekranie, quizy, rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenia indywidualne i w grupach)
09:45   09:55   przerwa
09:55   10:40   zajęcia (rozmowa przy współdzielonym ekranie, quizy, rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenia indywidualne i w grupach)
10:40   10:50   przerwa
10:50   11:35   zajęcia (rozmowa przy współdzielonym ekranie, quizy, rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenia indywidualne i w grupach)
11:35   11:45   przerwa
11:45   12:30   zajęcia (rozmowa przy współdzielonym ekranie, quizy, rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenia indywidualne i w grupach)
12:30   12:40   przerwa
12:40   13:25   zajęcia (rozmowa przy współdzielonym ekranie, quizy, rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenia indywidualne i w grupach)
13:25   13:35   przerwa
13:35   14:20   zajęcia (rozmowa przy współdzielonym ekranie, quizy, rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenia indywidualne i w grupach)
14:20   14:30   przerwa
14:30   15:15   zajęcia (rozmowa przy współdzielonym ekranie, quizy, rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenia indywidualne i w grupach)
15:15   15:25   przerwa
15:25   16:10   zajęcia (rozmowa przy współdzielonym ekranie, quizy, rozwiązywanie zadań oraz ćwiczenia indywidualne i w grupach)

Wykształcenie co najmniej średnie, lub wyższe

Zestaw wydrukowanych materiałów dydaktycznych podzielonych na moduły tematyczne.

Dodatkowe materiały pomocnicze w formie elektronicznej (pliki z ćwiczeniami, dostęp do narzędzi zdalnych oraz nagrań materiału szkolenia, wzory dokumentów).

Materiały papierowe do szkolenia online są przesyłane uczestnikom kurierem na wskazany adres po zarejestrowaniu, 5-7 dni przed zajęciami.

Kody dostępu do szkolenia online są przesyłane uczestnikom na maila po zarejestrowaniu, 5-7 dni przed zajęciami.