Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców – ścieżka SMART

Szanowni Państwo,
Ruszają nabory w programie „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)”. Konkursy pozwalają pozyskać znaczące dofinansowanie projektów innowacyjnych i wdrożeniowych. Nasz zespół od ponad 7 lat pracuje w obszarze projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, opracowania koncepcji rozwiązań oraz w dostarczania kompetencji w zakresie tworzenia innowacji w sposób pragmatyczny. Pragmatyczny w naszym rozumieniu oznacza szybko i skutecznie.

Intensywność wsparcia – pomoc regionalna

 1. Premia dla MŚP: + 10 p.p. dla firm średnich, + 20 p.p. dla mikro i małych firm
 2. W regionie warszawskim stołecznym maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem § 4 i § 6, wynosi:
  • 25% dla obszarów należących do gmin Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
  • 35% dla obszarów należących do gmin Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz

* Intensywność bazowa od 01.01.2025 zostanie zmniejszona o 5 p.p.

Intensywność wsparcia – pomoc na B+R

Wielkość przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i małe 70% → 80% 45% → 60%
Średnie 60% → 75% 25% → 40%
Duże 50% → 65% 25% → 40%

Poziom podstawowy → poziom z premią za szerokie rozpowszechnianie wyników

Moduły w priorytecie 1: Wsparcie dla przedsiębiorców

Kompetencje

Badania i Rozwój *

Wdrożenie Innowacji **

* Dla dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obligatoryjny.
** Dla MŚP możliwy jest wybór obligatoryjnego modułu: B+R lub wdrożenie innowacji.

Moduł Kompetencje Wdrożenie Innowacji Badania i Rozwój
Rodzaj projektu Zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy w zakresie:
• Inteligentnych specjalizacji
• Transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0
• Transferu technologii
• Zarządzania innowacjami
• Ekoprojektowania
• Obsługi infrastruktury badawczej
Wdrożenie wyników prac B+R realizowanych samodzielnie w module obowiązkowym

Wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych/ zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę

Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne

Typy pomocy, limity Pomoc szkoleniowa
Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności
Pomoc de minimis
Limit kosztów kwalifikowalnych w module wynosi do 15 % kosztów kwalifikowalnych
wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (B+R albo Wdrożenie innowacji)
Regionalna pomoc inwestycyjna
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności
Pomoc de minimis
Pomoc horyzontalna na B+R
Wartość modułu – minimum 20 % kosztów kwalifikowalnych całego projektu
Wartość kosztów kwalifikowanych modułu dla dużych firm – min. 1 mln PLN

Nabory

 1. Nabory ogólne (dla MŚP, dla dużych firm):
  • Runda I: 21 lutego – 12 kwietnia 2023; budżet: MŚP – 4,45 mld PLN; duże firmy – 667 mln PLN
  • Runda II: 13 kwietnia – 15 czerwca 2023; budżet: MŚP – 890 mln PLN, duże firmy – 667 mln PLN
  • Runda III: 5 września – 31 października 2023; budżet: MSP – 890 mln PLN, duże firmy – 890 mln PLN
 2. Nabór dla konsorcjów: 1 czerwca – 31 sierpnia 2023; budżet: MŚP – 222 mln PLN; duże – 1,335 mld PLN
 3. Nabór dla projektów na rzecz dostępności: 6 lipca – 31 sierpnia 2023; budżet: MŚP – 222 mln PLN

Co przygotujemy do Twojego projektu?

Działania Stowarzyszenia wspierają moduły: Badania i Rozwój oraz Wdrożenie Innowacji.
Naszą ofertę dopasowujemy do potrzeb Wnioskodawcy i wybranych modułów projektu.

 • Opracujemy koncepcje rozwiązań innowacyjnego rozwiązania oraz opiszemy je w formie wytycznych do przygotowania demonstratora, bądź prototypu.
 • Przygotujemy raport w zakresie opracowanych koncepcji rozwiązań jako wkład do wniosku o dofinansowanie.
 • Przygotujemy Twoje rozwiązanie do wdrożenia, a w przypadku dużych projektów pozyskamy partnerów zapewniających stosowne know-how.
 • Dostarczymy usługi doradcze oraz w zakresie pozyskania kompetencji poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w obszarze tworzenia innowacji w sposób pragmatyczny.