Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska łączy innowatorów i wynalazców w Polsce znających oraz stosujących w codziennej praktyce pragmatyczne innowacje na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Stowarzyszenie stanowi platformę wymiany doświadczeń pozwalającą tworzyć grupy zainteresowań z różnych obszarów, w których ma zastosowanie TRIZ. W Stowarzyszeniu zrzeszone są osoby, którym bliskie jest zwinne, algorytmiczne podejście do rozwiązywania zadań i mierzenia się z wyzwaniami technicznymi i technologicznymi.

Członkom Stowarzyszenia zależy na wzroście innowacyjności polskiej gospodarki

Stowarzyszenie utrzymuje szerokie i aktywne kontakty z innymi podobnymi organizacjami na świecie, wymieniając się doświadczeniami.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ)

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

koordynację działalności naukowych, edukacyjnych, treningowych i innych i w zakresie stosowania i rozwijania TRIZ;

opracowywanie metod podnoszenia zdolności innowacyjnych oraz rozwiązywania zadań wynalazczych;

ekspercką ocenę materiałów TRIZ, zapewnianie ich autorom pomocy w sprawach dotyczących publikowania materiałów na temat TRIZ, jak również materiałów dotyczących rozwijania osobistych zdolności innowacyjnych;

opracowywanie materiałów edukacyjnych i treningowych dotyczących TRIZ, jak również materiałów na temat rozwijania osobistych zdolności innowacyjnych;

organizowanie różnego typu szkoleń i warsztatów TRIZ;

tworzenie bazy informacji naukowych, inżynieryjnych, edukacyjnych i innych materiałów TRIZ;

podnoszenie osobistych kwalifikacji, praktyczną naukę i wymianę doświadczeń ze specjalistami TRIZ, łącznie z seminariami edukacyjnymi i konferencjami naukowymi na temat zagadnień TRIZ;

przygotowywanie materiałów do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli TRIZ;

przygotowywanie materiałów do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli TRIZ;