W Krajowym Rejestrze Specjalistów TRIZ znajdziesz

Polskich specjalistów 1, 2 i 3 stopnia TRIZ

Numery certyfikatów i daty ukończenia szkoleń

Numery uzyskanych certyfikatów MA TRIZ

Dodatkowe informacje udostępnione przez specjalistów

Krajowy Rejestr Specjalistów TRIZ jest publicznie dostępną1) bazą Specjalistów, którzy odbyli szkolenie na podstawie oficjalnie publikowanych wytycznych i programu szkoleń 1, 2 i 3 stopnia MA TRIZ.

Krajowy Rejestr Specjalistów TRIZ zawiera informacje o certyfikacie MA TRIZ2)

 

Krajowy Rejestr Specjalistów TRIZ zawiera następujące informacje:

Informacje podstawowe:

Tytuł naukowy – opcjonalnie;

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia;

Stanowisko służbowe – opcjonalnie;

Firma, pracodawca – opcjonalnie;

Kraj pochodzenia i województwo;

Poziom odbytego szkolenia według publikowanych wytycznych MA TRIZ;

Data zakończenia szkolenia;

Numer certyfikatu odbytego szkolenia;

Informacje dodatkowe:

Adres elektroniczny e-mail – opcjonalnie;

Numer telefonu – opcjonalnie;

Firma szkoleniowa, w której uczestnik odbył szkolenie;

Imię i nazwisko trenera prowadzącego szkolenie;

Numer certyfikatu MA TRIZ – wyłącznie po przystąpieniu i zaliczeniu egzaminu zgodnie z wymogami MA TRIZ oraz po wpisaniu danych uczestnika na listę specjalistów MA TRIZ (www.matriz.org).

 

1) Wszystkie dane uczestnika szkolenia ujawniane są w Krajowym Rejestrze Specjalistów TRIZ po zaliczonym szkoleniu, wyłączenie na podstawie wyrażonej zgody do ujawnienia tych danych przez uczestnika szkolenia.

2) Wszystkie dane uczestnika szkolenia ujawniane są na liście Specjalistów MA TRIZ po zaliczonym egzaminie, wyłączenie na podstawie wyrażonej zgody do ujawnienia tych danych przez uczestnika szkolenia. Certyfikat MA TRIZ potwierdza upoważniony do tej czynności trener MA TRIZ.

Formularz zgód ujawnienia danych

uczestnika szkolenia w KRS TRIZ oraz na liście
specjalistów MA TRIZ

Polityka prywatności

Informacje związane z polityką prywatności
i RODO