Polecana literatura

Literatura podstawowa

Autorzy: S. Ikovenko, S. Yatsunenko, M. Przymusiała, P. Karendał, S. Kobyakov, J. Obojski Z. Vintman.

Tytuł: „Współczesna Teoria Rozwiązywania Zadań. Podręcznika na I poziom certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ”.

Wydanie III, Warszawa, 2019

Wydawca: Novismo Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-65899-04-0

Podręcznik jest zalecany przez Radę MATRIZ do Spraw Wiedzy i Metodologii jako materiał przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie 1.

Literatura uzupełniająca w języku polskim

 1. T. Proctor: „Twórcze rozwiązywanie problemów” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 2. G.S. Altszuller: ”Elementy twórczości inżynierskiej” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983.
 3. G.S. Altszuller: “Algorytm wynalazku” Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.

Literatura uzupełniająca w języku angielskim

 1. G.Altshuller: 1984, CREATIVITY AS AN EXACT SCIENCE: The Theory of the Solution of Inventive Problems. Translated by Anthony Williams. Gordon and Breach Science Publishers. ISBN 0-677-21230-5
 2. G.Altshuller: 1996, AND SUDDENLY THE INVENTOR APPEARED: TRIZ, the Theory of Inventive Problem Solving. Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center. ISBN 0-9640740-2-8
 3. Stan Kaplan: 1996, AN INTRODUCTION TO TRIZ. Ideation International Inc. ISBN 1928747000
 4. G.Altshuller: 1997, 40 PRINCIPLES: TRIZ Keys to Technical Innovation. Translated by Lev Shulyak and Steven Rodman. Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center. 141 pages, ISBN 0964074036
 5. Victor R. Fey, Eugene I. Rivin: 1997, THE SCIENCE OF INNOVATION: A Managerial Overview of the TRIZ Methodology. The TRIZ Group. 82 pages, ISBN 0-9658359-0-1
 6. John Terninko, Alla Zusman, Boris Zlotin: 1997, STEP-BY-STEP TRIZ: Creating Innovative Solution Concepts
 7. Dana W. Clarke, Sr.: 1997. TRIZ: THROUGH THE EYES OF AN AMERICAN TRIZ SPECIALIST. Detroit, Michigan: Ideation International Inc. ISBN 1928747035
 8. John Terninko, Alla Zusman, Boris Zlotin: 1998, SYSTEMATIC INNOVATION: An Introduction to TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving). 150 pages, ISBN 1574441116
 9. G.Altshuller: 1999, THE INNOVATION ALGORITHM: TRIZ, systematic innovation, and technical creativity. Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center. 312 pages, ISBN 0964074044
 10. Y.Salamatov: 1999, TRIZ: THE RIGHT SOLUTION AT THE RIGHT TIME. Insytec B.V. 256 pages. ISBN 90-804680-1-0
 11. Vladis Kosse: 1999, SOLVING PROBLEMS WITH TRIZ: An Exercise Handbook. Ideation International Inc. 123 pages, ISBN 1928747019
 12. Altshuller G., Zlotin B., Zusman A., Philatov V.: 1999, TOOLS OF CLASSICAL TRIZ. Ideation International Inc. 266 pages, ISBN 1928747027
 13. Stan Kaplan, S. Visnepolschi, B. Zlotin, A. Zusman: NEW TOOLS FOR FAILURE & RISK ANALYSIS. An Introduction to Anticipatory Failure Determination (AFD) and The Theory of Scenario Structuring. Ideation International Inc., 1999, ISBN 1928747051
 14. Boris Zlotin and Alla Zusman: DIRECTED EVOLUTION: Philosophy, Theory and Practice. Ideation International Inc., 2001, 103 pages
 15. Kalevi Rantanen and E. Domb: SIMPLIFIED TRIZ: New Problem Solving Applications for Engineers. St. Lucie Press, 2002, 280 Seiten, ISBN 1574443232
 16. Darrell Mann, Systematic Innovation. Creax, January 2002. ISBN 9077071024
 17. Timokhov, V.I., Natural innovation. 2002: CREAX. 71. ISBN 5-88912-004-2
 18. Ball, L., Breakthrough Inventing With TRIZ. 2002: Third Millennium Publishing. ISBN 1-932657-05-3 / see also for Larry Ball: Hierarchical TRIZ Algorithm. 2002: Third Millennium Publishing.
 19. Mann, D., Hands-On Systematic Innovation. 2003, Ieper: Creax Publisher. ISBN 9077071024
 20. Mann, D., et al., Matrix 2003. 2003, Ieper: Creax Press.
 21. Tennant, G., Pocket TRIZ for Six Sigma. 1st ed. 2003: Mulbury Consulting. 96. ISBN : 0954614909 / Tennant, G., TRIZ for Six Sigma (e-book). 1st ed. 2003: Mulbury Consulting. 150.
 22. Clausing, D. and V.R. Fey, EFFECTIVE INNOVATION. 2004: ASME Press,. 247. ISBN 1-86058-438-1
 23. Fey, V.R. and E.I. Rivin, Innovation on Demand : New Product Development
 24. Using TRIZ. 2005: Cambridge University Press. 256. ISBN 0521826209
 25. Prushinskiy, V., G. Zainiev, and V. Gerasimov, HYBRIDIZATION: the new warfare in the battle for the market. 2005: Ideation International, Inc. 121. ISBN 1-59872-069-4
 26. Kai Yang and Basem El-Haik, Design for Six Sigma. 2003, ISBn 0071412085 McGraw-Hill
 27. Gordon Cameron, TRIZICS – Teach yourself TRIZ, how to invent, innovate and solve “impossible” technical problems systematically. 2010 ISBN 1456319892 printed by CreateSpace
 28. Yeoh TS, Yeoh TJ, Song Chiali, TRIZ Systematic Innovation in Manufacturing. 2009 FirstFruits publishing
 29. Semyon Savransky, ENGINEERING OF CREATIVITY Introduction to TRIZ Methodology of Inventive Problem Solving. 2000, CRC Press
 30. Belski, I.,Improve your Thinking: Substance-Field Analysis. 2007, TRIZ4U, Melbourne, ISBN 978-0-9803293-0-8,196p.