Oferta Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska

Certyfikacyjne szkolenia dla kandydatów na specjalistów 1. stopnia MA TRIZ

I. Program nauczania zawiera i jest realizowany zgodnie z wytycznymi MA TRIZ.

  1. Wprowadzenie do TRIZ – dlaczego innowacje są trudne?
  2. Analiza Funkcyjna produktu.
  3. Analiza Łańcucha Przyczynowo-skutkowego Wad.
  4. Trimming.
  5. Konstruowanie i rozwiązywanie Sprzeczności Technicznych.
  6. Konstruowanie i rozwiązywanie Sprzeczności Fizycznych.
  7. Zasoby w TRIZ, wykorzystanie baz efektów naukowych.

II. Egzamin prowadzony jest na podstawie zatwierdzonych przez MA TRIZ zestawów pytań i akredytowanych trenerów.

III. Dokumentem potwierdzającym ukończenie certyfikacyjnego szkolenia z pozytywnym wynikiem egzaminu i honorowanym przez wiele przedsiębiorstw na całym świecie jest certyfikat MA TRIZ rejestrowany w bazie specjalistów TRIZ na stronie www.matriz.org oraz w bazie KRS na naszej stronie Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska.

Zapraszamy do kontaktu – biuro@trizpolska.org

Wykłady promocyjne na temat metodyki

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe wykorzystując wiedzę i zaangażowanie swoich członków: szerzy informacje na temat metodyki pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ. Jeśli planujesz wydarzenie wpisujące się w nurt wspierania innowacyjności, na którym mógłby zostać wygłoszony wykład czy odczyt, skontaktuj się z nami. Jeśli planujesz wydarzenie, którego uczestnicy mogliby być zainteresowani tematyką innowacyjności, skontaktuj się z nami.

Oferujemy atrakcyjne i inspirujące wystąpienia – z pewnością będzie to dobrze spożytkowany czas.

Seminaria informacyjne

Osobom, które dowiedziały się jak wartościową jest metodyka pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ i pragną w niej zagłębić się, dowiedzieć się, jakie rezultaty przyniosła w przedsiębiorstwach, które regularnie ją stosują, a także poznać pierwsze narzędzia i spróbować ich skuteczności podczas krótkiej sesji warsztatowej, proponujemy udział w całodniowym seminarium.

Specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu przedstawiają narzędzia metodyki podczas interesujących wystąpień urozmaiconych licznymi przykładami.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.