Skutecznie wspieramy

rozwiązywanie problemów wynalazczych w nauce i przemyśle

Rozwijamy zdolności innowacyjne

na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) Henryka Altszullera

Rozwijamy współczesną TRIZ,

narzędzie do usprawniania działalności innowacyjnej i podnoszenia jej efektywności

Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska

Stowarzyszenie zrzesza członków w celu realizacji misji, jaką jest systemowe zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, uczelni i instytucji z wykorzystaniem pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ).

homepage_logo

Celem Stowarzyszenia jest

charts-computer-data-669615

Popularyzacja i rozwój TRIZ jako narzędzia do usprawnienia i podniesienia efektywności działalności innowacyjnej.

architecture-building-business-256381

Wkład w rozwiązywanie problemów wynalazczych w nauce i przemyśle.

alt-oldest

Rozwój osobistych zdolności innowacyjnych na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań Henryka Altszullera.

Jesteśmy otwarci na współpracę, zapraszamy do kontaktu