Warszawa, 4 czerwca 2020 r.

 

 

Zawiadomienie

o terminie
Walnego Zebrania członków
Stowarzyszenia Naukowo – Przemysłowego
TRIZ Polska

 

 1. Informuję, iż na  dzień 18 czerwca 2020r., o godzinie 18.00 zostaje zwołane Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Naukowo – Przemysłowego TRIZ Polska.
 2. Zebranie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem komunikatora ClickMeeting. Proszę o zgłoszenie mailem na adres biuro@trizpolska.org chęć udziału w Zebraniu.
 3. Proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 • Wybór przewodniczącego Zebrania
 • Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej z działalności za rok 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2019r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Stowarzyszenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu Stowarzyszenia.
 •  Sprawy różne.
 • Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Dr Sergey Yatsuneko
Prezes