Środki na B+R dla MŚP

Możliwość pozyskania dofinansowania zakupu usług badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców sektora MŚP w woj. kujawsko-pomorskim.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 19.12.2020 r. do dnia 03.01.2021 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

W projektach dofinansowaniu podlegają m.in.:

…koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby przedsięwzięcia. Koszty doradztwa i równorzędnych usług nie mogą przekraczać 10% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem przedsięwzięcia.

Usługi z wykorzystaniem metodyki TRIZ doskonale wpisują się w opisane działania objęte dofinansowaniem.

Zapraszamy do kontaktu – biuro@trizpolska.org