Oferta Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska

Wykłady promocyjne na temat metodyki

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe wykorzystując wiedzę i zaangażowanie swoich członków: szerzy informacje na temat metodyki pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ. Jeśli planujesz wydarzenie wpisujące się w nurt wspierania innowacyjności, na którym mógłby zostać wygłoszony wykład czy odczyt, skontaktuj się z nami. Jeśli planujesz wydarzenie, którego uczestnicy mogliby być zainteresowani tematyką innowacyjności, skontaktuj się z nami.

Oferujemy atrakcyjne i inspirujące wystąpienia – z pewnością będzie to dobrze spożytkowany czas.

Seminaria informacyjne

Osobom, które dowiedziały się jak wartościową jest metodyka pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ i pragną w niej zagłębić się, dowiedzieć się, jakie rezultaty przyniosła w przedsiębiorstwach, które regularnie ją stosują, a także poznać pierwsze narzędzia i spróbować ich skuteczności podczas krótkiej sesji warsztatowej, proponujemy udział w całodniowym seminarium.

Specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu przedstawiają narzędzia metodyki podczas interesujących wystąpień urozmaiconych licznymi przykładami.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Szkolenia na 1, 2 i 3 stopień MA TRIZ

W dzisiejszych czasach innowacje, które nas otaczają, nie powstają wyłącznie w skutek olśnienia genialnego umysłu. Innowacje są produkowane metodycznie! Inżynierowie, naukowcy, przedsiębiorcy, kadra zarządzająca i wszyscy, którzy potrzebują narzędzi do ich algorytmicznego tworzenia, zwinnego zarządzania w ich realizacji, otrzymają je podczas szkoleń.

W Polce prowadzone są już takie szkolenia.

Polskie przedsiębiorstwa już korzystają z metodyki pragmatycznych innowacji, a rezultaty są wybitne!

MA TRIZ wydał już liczone w setki certyfikaty 1, 2 i 3 stopnia dla polskich specjalistów.

Dołącz do nich i Ty!

Jesteśmy otwarci na współpracę, zapraszamy do kontaktu