Oferta Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska

Dofinansowane certyfikacyjne szkolenia dla kandydatów na specjalistów 1. stopnia MA TRIZ

Informujemy, że do Bazy Usług Rozwojowych wpisane zostały certyfikacyjne szkolenia na 1. stopień MA TRIZ (Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ).

Wszyscy zainteresowani, tak pracownicy, jak i menadżerowie oraz właściciele firm sektora MMŚP mogą uzyskać do 80% dofinansowania za ukończone szkolenie.

Prosimy zwrócić uwagę i upewnić się wybierając wśród wielu dostępnych na rynku szkoleń TRIZ, że spełnia ono przynajmniej następujące warunki:

I. Program nauczania zawiera i jest realizowany zgodnie z wytycznymi MA TRIZ.

  1. Wprowadzenie do TRIZ – dlaczego innowacje są trudne?
  2. Analiza Funkcyjna produktu.
  3. Analiza Łańcucha Przyczynowo-skutkowego Wad.
  4. Trimming.
  5. Konstruowanie i rozwiązywanie Sprzeczności Technicznych.
  6. Konstruowanie i rozwiązywanie Sprzeczności Fizycznych.
  7. Zasoby w TRIZ, wykorzystanie baz efektów naukowych.

II. Egzamin prowadzony jest na podstawie zatwierdzonych przez MA TRIZ zestawów pytań i akredytowanych trenerów.

III. Dokumentem potwierdzającym ukończenie certyfikacyjnego szkolenia z pozytywnym wynikiem egzaminu i honorowanym przez wiele przedsiębiorstw na całym świecie jest certyfikat MA TRIZ rejestrowany w bazie specjalistów TRIZ na stronie www.matriz.org oraz w bazie KRS na naszej stronie Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska.

Szkolenia certyfikacyjne na 1. stopień MA TRIZ w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Terminarz szkoleń

03-05 czerwca / Warszawa
08-10 czerwca / Kraków
22-24 czerwca / Gdańsk
24-26 czerwca / Katowice
01-03 lipca / Poznań
08-10 lipca / Łódź
02-04 września / Białystok
16-18 września / Rzeszów
21-23 września / Szczecin
23-25 września / Wrocław

Zapraszamy do kontaktu – biuro@trizpolska.org

Wykłady promocyjne na temat metodyki

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe wykorzystując wiedzę i zaangażowanie swoich członków: szerzy informacje na temat metodyki pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ. Jeśli planujesz wydarzenie wpisujące się w nurt wspierania innowacyjności, na którym mógłby zostać wygłoszony wykład czy odczyt, skontaktuj się z nami. Jeśli planujesz wydarzenie, którego uczestnicy mogliby być zainteresowani tematyką innowacyjności, skontaktuj się z nami.

Oferujemy atrakcyjne i inspirujące wystąpienia – z pewnością będzie to dobrze spożytkowany czas.

Seminaria informacyjne

Osobom, które dowiedziały się jak wartościową jest metodyka pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ i pragną w niej zagłębić się, dowiedzieć się, jakie rezultaty przyniosła w przedsiębiorstwach, które regularnie ją stosują, a także poznać pierwsze narzędzia i spróbować ich skuteczności podczas krótkiej sesji warsztatowej, proponujemy udział w całodniowym seminarium.

Specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu przedstawiają narzędzia metodyki podczas interesujących wystąpień urozmaiconych licznymi przykładami.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.