Stowarzyszenie w strukturach MA TRIZ

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w strukturach MA TRIZ oraz bierze udział w corocznych konferencjach TRIZFest.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska jest członkiem Zarządu MA TRIZ czynnie uczestnicząc w jego pracach.

Link do certyfikatu