Rozwijamy innowacyjne zdolności

na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań Henryka Altszullera

Rozwijamy TRIZ

będący narzędziem służącym usprawnieniu i podniesieniu efektywności działalności innowacyjnej

Mamy realny wkład

w rozwiązywanie problemów wynalazczych

Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska

Stowarzyszenie zrzesza członów w celu realizacji misji, którą jest systemowe zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, uczelni i instytucji z wykorzystaniem pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ).

homepage_logo

Celem Stowarzyszenia jest

alt-oldest

Rozwój innowacyjnych zdolności osobowości na podstawie TRIZ Henryka Altszullera;

charts-computer-data-669615

Rozwój TRIZ jako narzędzia służącego usprawnieniu i podniesieniu efektywności działalności innowacyjnej;

architecture-building-business-256381

Wkład w rozwiązywanie problemów wynalazczych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez

koordynację naukowych, edukacyjnych, treningowych i innych typów działalności na polu rozwoju i stosowania TRIZ;

opracowywanie metodologii do podnoszenia zdolności innowacyjnych oraz rozwiązywania zadań wynalazczych;

ekspercką ocenę materiałów TRIZ, recenzowanie materiałów i zapewnianie pomocy autorom w sprawach dotyczących publikowania materiałów TRIZ, jak również materiałów metodologicznych do rozwijania osobowościowych zdolności innowacyjnych;

organizowanie rozwoju podstawowych edukacyjnych i treningowych materiałów TRIZ, jak również materiałów metodologicznych do rozwijania osobowościowych zdolności innowacyjnych;

organizowanie wszelkiego typu treningów i szkoleń TRIZ;

tworzenie bazy informacji naukowych i inżynieryjnych, edukacyjnych i innych materiałów TRIZ;

podnoszenie osobistych kwalifikacji, praktyczną naukę i wymianę doświadczeń ze specjalistami TRIZ, łącznie z naukowymi i edukacyjnymi seminariami i konferencjami na temat zagadnień TRIZ, a także materiałów metodologicznych do rozwijania osobowościowych zdolności innowacyjnych, treningu i podnoszenia osobistych kwalifikacji nauczycieli TRIZ;

certyfikowanie specjalistów TRIZ.

Jesteśmy otwarci na współpracę, zapraszamy do kontaktu

Członkostwo w Stowarzyszeniu

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

4. Opcje przynależności do Stowarzyszenia: członkostwo zwyczajne, członkostwo wspierające oraz członkostwo honorowe.